Açılmış olan sondaj kuyularında zamanla ve formasyonun yapısına bağlı olarak su veriminde azalmalar olabilmektedir.

Kuyu verimindeki azalmalar aşağıda sayılan nedenlerle olabilmektedir.

 

 

*Aşırı pompaj dan kaynaklanan azalmalar

*Suyun kimyasından  kaynaklanan azalmalar

*Formasyonun yapısından kaynaklanan azalmalar

*Hatalı kuyu inşasından  kaynaklanan azalmalar

*Pompa veriminden kaynaklanan azalmalar

Su verimindeki azalma nedenlerinin tespit edilerek , kuyuların özel hazırlanmış aparatlar veya kimyasallarla temizlenip geliştirilmesi işletme maliyetleri ve kuyu ömrü açısından açısından çok önemlidir.

Kuyularınızın 2 yıl süreyle periyodik bakımlarının yaptırmayı ihmal etmeyin.

Kategoriler: hizmetler