Maden Suyu Sondajı

hurgrup tarafından tarihinde yayınlandı

*Yağmur ve kar suyu gibi yüzey sularını besleyen yağışlar kayaçların yarık ve çatlaklarından veya yüzey toprağının emmesi sonucu derinlere sızar.Yerin altına sızan bu sular uzun süre boyunca yer altındaki su rezarvuarları olarak adlanrıdığımız boşluklarda depolanır. Rezervuardaki basınç ve sıcaklığın etkisiyle sular, bulduğu en kolay yoldan(genellikle fay hatları veya hidrotermal kanallar) yukarıya doğru hareket ederek artezyen  şeklinde  yer yüzüne çıkar. Sular yukarı çıkarken temas ettikleri değişik türdeki kayaçlardan farklı mineralleri bünyelerine alırlar. Böylece mineralli su özelliği kazanmış olurlar. Bu suları diğer sulardan ayırt eden  en önemli özellik ise bünyelerinde en erimiş madde bulundurmalarıdır. Madensularının bünyelerinde bulundurdukları minerallerin oranları, onların hangi kayaçlarla temasta olduklarının göstergesidir. Örneğin; kalsiyum,demir,magnezyum ve bikarbonatça bu minerallerden bazılarıdır.

*Sıcak  mineralli suların ısısı kondüktif(ısı kaybı) soğuma ile sıcaklıklarının düştüğü ve soğuk yeraltı sularının karışması sonucunda soğuk mineralli suya dönüşür.

 

*Mineralli sular genellikle sıcak su kaynağı ile aynı fay grubu üzerinde veya jeotermal alan çevresinde, aynı kırık sistemi içerisinde yer almaktadır. Sıcak suların hemen yakınında oluşan maden suları daha fazla CO² içermekle beraber, sıcak sulara benzer bir kimyasal bileşim göstermektedir. Ancak aralarındaki uzaklık arttıkça,karışım nedeniyle önemli derecede etkilenmekte ve sıcak sulara göre seyrelmiş bir bileşim göstermektedir.

Kategoriler: hizmetler

21 yorum

Yorumlar kapatıldı.